Bez kategorii Aktualności

Uchwaliliśmy projekt planu finansowego (tzw. budżet) Rady Osiedla Wilda na 2024 r.

(fot. Fabian Blank, Unsplash.com)
Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Na 2024 rok osiedle Wilda otrzymało kwotę 1 160 695 zł, w tym 239 541 zł naliczonych proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni, 898 011 zł naliczonych z tytułu udziału w podatku od nieruchomości oraz 23 133 zł, które nie zostały wykorzystane w latach poprzednich. Jak planujemy podzielić ten budżet?

Tak jak w poprzednich latach, największą część budżetu przeznaczamy na remonty w wildeckich placówkach oświatowych. Jesteśmy jedynym osiedlem, które wspiera swoje szkoły i przedszkola niemal jedną trzecią wszystkich swoich środków – w przyszłym roku będzie to kwota ponad 400 tys. zł. Wyremontowane zostaną korytarze w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi oraz w Przedszkolu nr 87, a także łazienki uczniowskie w Zespole Szkół nr 5 i kuchnie w przedszkolach nr 42 i 54.

Drugą pod względem wielkości pozycją w naszym planie finansowym są remonty chodników wraz z odbrukami, uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury – na ten cel zabezpieczyliśmy kwotę 373 110 zł. Dodatkowo – zgodnie z wnioskami do budżetu zgłoszonymi przez mieszkańców – prawie 40 tys. zł przeznaczyliśmy na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. 28 Czerwca 1956 r. przy przystanku „Pamiątkowa”, a 20 tys. zł na zamontowanie progów wyspowych, tzw. spowalniaczy, na ul. Czajczej. Na oczyszczanie terenów zielonych i pielęgnację skwerów oraz zieleni przyulicznej wydamy 34 tys. zł, a na utrzymanie placów zabaw, miejsc służących do ćwiczeń na powietrzu, parków, skwerów i zieleńców – 50 tys. zł.

Wszystkie powyższe działania nazywamy „twardymi”, tj. inwestycyjno-utrzymaniowymi. Wraz z kosztami monitoringu osiedlowego rozdysponowaliśmy na nie ponad 920 tys. zł. Resztę przeznaczamy na działania „miękkie”: edukację, kulturę, sport, sprawy socjalne.

Placówki edukacyjne otrzymają 29 241 zł na różne zajęcia pozalekcyjne – są to konkursy, warsztaty, turnieje sportowe i projekty, które przedszkola i szkoły realizują u siebie w trakcie roku szkolnego. Należą do nich m.in. organizowana od wielu lat „Akademia Nauki i Wyobraźni”, popularne konkursy „Wildecki Mistrz Tabliczki Mnożenia” czy „Mały Miłośnik Poznania”. Dofinansujemy też sprzęt sportowy i wyjazdy na zawody dla naszych młodych szermierzy, z których słynie Zespół Szkół nr 5. Środki osiedlowe przeznaczyliśmy na 19 takich projektów. Co roku przekazujemy też naszym szkołom pieniądze na wyrównywanie szans: chodzi o to, aby każdy uczeń, niezależnie od sytuacji materialnej, mógł wyjść ze swoją klasą do kina, teatru czy na basen. Trzy wildeckie podstawówki otrzymają na ten cel ponad 8 tys. zł. Nie zapominamy też o niezwykle potrzebnych i wysoko ocenianych przez rodziców półkoloniach letnich i zimowych – w przyszłym roku wydamy na nie 60 tys. zł.

Dla osób w wieku emerytalnym, jak co roku, przewidzieliśmy zajęcia sportowe: gimnastykę i basen. Na ten cel mamy 18 tys. zł.

Nie zabraknie też wydarzeń kulturalnych. W puli niemal 80 tys. zł znajdą się środkie na nasze klasyki: Jarmark Świąteczny, Wildeckie Lato Kulturalne, Muzykę w Studni czy też na wparcie wildeckich filii Biblioteki Raczyńskich oraz Lata na Madalinie.

15 tys. zł oddajemy na oddolne inicjatywy mieszkańców. Można organizować pikniki sąsiedzkie, wydarzenia kulturalne i sportowe – co tylko w duszy zagra. Wystarczy zgłosić się z pomysłem do Centrum Inicjatyw Lokalnych. Tymi środkami będzie dysponował dla Państwa CIL WilDaSię przy Schronie Kultury Europa na ul. Rolnej 24.

Diety dla radnych zaplanowaliśmy w pełnej możliwej wysokości (niecałe 28 tys. zł), ponieważ w maju zmieni się skład rady i postanowiliśmy pozostawić nowym radnym do dyspozycji pełną dietę (zwykle zmniejszaliśmy tę kwotę na rzecz innych pozycji budżetowych). Rada Osiedla obecnej kadencji prowadzi swój „fundusz dietowy” – diety, które radne i radni pobierają, przekazywane są na wspólne konto, dzięki czemu mamy podręczny budżet na pilne i nieprzewidziane wydatki, także na cele, których nie można realizować z budżetu Rady Osiedla. Z diet kupujemy m.in. kwiaty na rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956, słodycze, które Św. Mikołaj przynosi dzieciom podczas Jarmarku Świątecznego, upiększamy tratwę na paradę sobótkową, kupujemy gry planszowe do szkoły przy Szpitalu Degi, dorzucamy się do półkolonii w MDK nr 1 itp. Mamy nadzieję, że radni kolejnej kadencji będą kontynuować tradycję „funduszu dietowego”, wszystko jednak zostawiamy w ich rękach.

Przedstawiony powyżej projekt planu finansowego na rok 2024 jest zarazem ostatnim uchwalonym przez Radę Osiedla Wilda kadencji 2019–2024, będą go realizować dwa składy radnych: do maja obecny, później nowo wybrany w wiosennych wyborach. Dziękujemy mieszkankom i mieszkańcom Wildy za współpracę przy jego tworzeniu – Państwa wnioski przesłane przez formularz internetowy, ale także zgłaszane na bieżąco, są dla nas cenną wskazówką, jak czynić Wildę miejscem przyjaznym do życia.

Dorota Bonk-Hammermeister

Przewodnicząca Rady Osiedla Wilda