Aktualności

XLIX sesja Rady Osiedla Wilda

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XLIV sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 14 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Prądzyńskiego 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Oświadczenia.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu na ul. 28 Czerwca 1956 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji usytuowania słupków blokujących
  w ul. Czarnieckiego.
 7. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji w  zakresie realizacji zadania „Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla” w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, na terenie Osiedla Wilda.
 8. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania.
 9. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.