Aktualności

L sesja Rady Osiedla Wilda

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na L sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 9 sierpnia 2023 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Prądzyńskiego 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Oświadczenia.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków wolnych
  i celowych, naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Oświaty na 2023 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2024 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych
  na 2024 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2024 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych w 2023 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu drogowego pn. „Przebudowa ulicy Droga Dębińska polegająca na budowie chodników oraz wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem”.
 11. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.