Kontakt


ADRES DO KORESPONDENCJI:


Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych
Rada Osiedla Wilda
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

e-mail: rada@wilda.poznan.pl
www.wilda.poznan.pl
http://www.facebook.com/radaosiedlawilda


DYŻURY RADNYCH


Co miesiąc organizujemy spotkania otwarte radnych z mieszkańcami. Pozwalają one na omówienie wszelkich bieżących spraw i udzielenie informacji na ich temat, a także umożliwiają radnym zasięgnięcia opinii mieszkańców oraz rozmawiać o nurtujących ich problemach.

Drugą okazją do spotkania nas osobiście i porozmawiania są sesje rady osiedla, na które również zapraszamy. Należy jednak pamiętać, że są one bardziej sformalizowane, a w czasie ich trwania procedowane są uchwały, odbywają się głosowania itd.

Do kontaktu elektronicznego polecamy korzystanie z adresu rada@wilda.poznan.pl


SESJE ROW I SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI


Sesje Rady Osiedla Wilda odbywają się w dawnym lokalu Pol-Mot-Zbyt-u przy ulicy Różanej 12 w Poznaniu (róg Żupańskiego) w każdą trzecią środę miesiąca.

Spotkania z mieszkańcami odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w tym samym miejscu (przy ulicy Różanej 12).

Protokoły i uchwały z sesji znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Poznania.

Skomentuj