Aktualności

LII sesja Rady Osiedla Wilda

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na LII sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 11 października 2023 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Prądzyńskiego 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Oświadczenia.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Planu Inwestycji Gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie Miasta Poznania na lata 2024 – 2028 w części dotyczącej Osiedla Wilda.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania nowego stałego układu linii tramwajowych w zakresie dotyczącym obszaru Osiedla.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o uwzględnienie wytycznych dotyczących zagospodarowania skweru im. Bogdana Jańskiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań mających na celu pilny kompleksowy remont torowiska i nawierzchni jezdni w ulicy 28 Czerwca 1956 r. (od ulicy Kilińskiego do ulicy Hetmańskiej) oraz budowę przystanków wiedeńskich.
 10. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.