Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 8 lutego 2023

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XLIV sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 8 lutego 2023 r. o godz. 18.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/93345446818.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Oświadczenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla za rok 2022.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok
  2022.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania skweru przy ulicy Roboczej/
  Umińskiego.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 5.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji projektu stałej organizacji ruchu dla dróg w rejonie Rynku Wildeckiego, będących w administracji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
 10. Projekt uchwały w sprawie wskazania terenów zieleni przyulicznej do oczyszczania.
 11. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania.
 12. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.