Bez kategorii

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 19 maja 2021

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXIII sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 19 maja 2021 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/89179256474.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Osiedla.
  4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.
  5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich o wprowadzenie strefy zamieszkania na ul. Pionierskiej.
  6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie budowy infrastruktury przystankowej w ciągu ul. Dolna Wilda (przystanek linii autobusowej nr 176 „Krzyżowa”).
  7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 r.
  8. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.