Aktualności

VI sesja Rady Osiedla Wilda

20 sierpnia 2015 r. godz. 17.00
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. I. Prądzyńskiego 53


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2015.
  3. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2016 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu regulaminów parków i zieleńców miasta Poznania.
  5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosków zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.
  6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na terenie Osiedla.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTY: