Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 25 listopada 2021

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXX sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godz. 17.15 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/82787556426.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskiego o przyjęcie do realizacji w 2022 r. zadania „Roboty budowlane w pasie drogowym na terenie osiedla”.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zamknięcie sesji.

.