Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 17 listopada 2021

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXIX sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 17 listopada 2021 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/81473266651.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Św. Trójcy
  4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie zadania do realizacji w 2022 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2022 r.
  6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
  7. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

.