Aktualności

Tramwaj na Klin Dębiecki – ostatni dzień na zgłaszanie uwag!

ul. 28 Czerwca 1956 r. przy HCP (odc. 1) – wizualizacja
Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

16 lipca 2019 roku mija ostatni dzień zgłaszania uwag do projektu budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki. Na znacznym odcinku linia będzie przebiegać również przez Wildę, wzdłuż ul. 28 Czerwca 1956 r. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to obejrzyjcie projekt i wyraźcie swoją opinię. Można ją przekazać za pomocą ankiety on-line oraz w formie wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@ztm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Transportu Miejskiego, Dział Planowania Inwestycji, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań. Więcej informacji na stronie: https://www.tramwajdebiec.pl/.

Projekt obejmuje przebudowę torowiska od ul. Pamiątkowej do istniejącej pętli „Dębiec” (o długości ok. 1,7 km) oraz budowę nowej trasy tramwajowej (o długości ok. 1,6 km) do Klina Dębieckiego przy ulicach: 28 Czerwca 1956 r., Samotnej i Dolna Wilda. W tym miejscu planowane jest stworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego. Całość inwestycji zakłada również kompleksową przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podziemną.

Niestety, obecnie brak jest konkretnego harmonogramu realizacji projektu – jest ona uzależniona od możliwości finansowych miasta oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego finansowania (przede wszystkim z funduszy europejskich).