Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 27 maja 2020

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

27 maja 2020 roku o godz. 17.00  odbędzie się XII sesja Rady Osiedla Wilda obecnej kadencji – wyjątkowo, w związku z trwającą pandemią, obrady prowadzone będą zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  Transmisja sesji w Internecie na kanale Miasta Poznań w serwisie YouTube.

Osoby chcące zabrać głos w czasie sesji proszone są o zgłoszenia e-mailowe do 26 maja na adres waldemar_rembas@um.poznan.pl.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Poznania.
 3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Roboczej.
 4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich o uporządkowanie przestrzeni i zmianę organizacji ruchu przy przystanku autobusowym na ul. Wspólnej.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.
 6. Projekt uchwały w sprawie czasopisma osiedlowego.
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Kultury o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Oświaty na 2020 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczenia w Zespole Szkół nr 5.
 10. Weryfikacja planu wydatków Osiedla na 2020 rok pod kątem jego wykonalności.
 11. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.