Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 22 czerwca 2020

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

22 czerwca 2020 roku o godz. 17.30 odbędzie się XIII sesja Rady Osiedla Wilda obecnej kadencji. W związku z trwającą pandemią obrady prowadzone będą zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  Transmisja sesji w Internecie na kanale Miasta Poznań w serwisie YouTube.

Osoby chcące zabrać głos w czasie sesji proszone są o zgłoszenia e-mailowe na adres waldemar_rembas@um.poznan.pl.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej w rejonie ul. Rynek Wildecki.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół nr 5.
  4. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji w zakresie realizacji zadania „Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla”
    w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, na terenie Osiedla Wilda.
  5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zagospodarowania ulic zielenią w ramach Strefy Płatnego Parkowania.
  6. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.