Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 15 września 2021

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXIII sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 15 września 2021 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/89531600750.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w Zespole ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 25
  z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Biblioteki Raczyńskich na 2021 rok
 7. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.