Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 21 kwietnia 2021

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Zapraszamy na XXII sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. o godz. 17.30 w trybie zdalnym. Ponieważ sesja nie będzie tym razem transmitowana w serwisie YouTube, wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas na platformie Zoom, klikając w link: https://poznan-pl.zoom.us/j/83503446776 (Meeting ID: 835 0344 6776)

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół nr 5.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w komisji konkursowej ds. realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego i zimowego, w tym półkolonii, zajęć socjoterapeutycznych, integracyjnych, i spotkań świątecznych dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz organizacja warsztatów wspierających rodziców i dzieci w trudnej sytuacji życiowej”.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniesienia przez Miasto Poznań aportu do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Roboczej.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowy drogi dla rowerów wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Strzelecką oraz ul. Droga Dębińska.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenie listy zadań priorytetowych w zakresie Strefy Płatnego Parkowania na lata 2021–2023.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 r.
 9. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli.