Aktualności

Niedopatrzenia inwestora nowej odlewni na Wildzie?

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Inwestor nowej odlewni aluminium na Wildzie (teren HCP), firma Bobrek, wprowadziła w błąd opinię publiczną oraz władze miasta Poznania.

W wyniku przeprowadzonej 3 grudnia br. kontroli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził samowolę budowlaną, polegającą na nielegalnym (bez niezbędnych uzgodnień i pozwoleń) przebudowę hali pod potrzeby odlewni aluminium oraz wstawienie do jej wnętrza elementów urządzeń produkcyjnych znacznych rozmiarów.

Inwestor zgłosił zamiar remontu hali. Do bardziej zaawansowanych działań inwestycyjnych (jak przebudowa) wymagana jest decyzja środowiskowa (w toku) i decyzja ustalająca warunki zabudowy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął wobec inwestora postępowanie administracyjne w kwestii samowoli budowlanej.

Inwestor ogłaszał wszem i wobec (choćby na rozprawie administracyjnej 28 października 2015 r.), że działa zgodnie z przepisami i ma pozwolenia na wszystkie podjęte działania. Dość niewybrednie atakował też publicznie mieszkańców Wildy zaniepokojonych perspektywą nowego, potencjalnie toksycznego sąsiedztwa, a zwłaszcza występujących w ich imieniu społeczników.

Źródło: Stowarzyszenie Prawo do Miasta