Aktualności

„KAWKA” na Wildzie

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Do środy, 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków do programu KAWKA, w ramach którego poznaniacy mogą starać się o środki na likwidację pieców i kotłów opalanych węglem, drewnem i zastępowanie ich ciepłem systemowym, gazem lub energią elektryczną.

Środki przeznaczone na dotacje w 2017 roku wynoszą ponad 2 mln zł

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe,
osoby prawne,
przedsiębiorcy
jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość dotacji wynosić może maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych netto, a dla przedsiębiorców do 65% kosztów kwalifikowanych netto. Maksymalna wysokość dofinansowania – 80,- zł/m2/lokal, górny limit dofinansowania – 6.000,- zł/lokal.

Programem objęte są trzy rejony Poznania:
Stare Miasto (ścisłe centrum) i Chwaliszewo, Łazarz oraz Wilda Północna (na północ od ul. Hetmańskiej), tj. obszary o największym stopni emisji pyłów drobnych PM10 i benzo-alfa-pirenu.

Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, piętro II, pokój 202 (sekretariat wydziału) osobiście w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres: Wydział Ochrony Środowiska UMP, 61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a.
Data złożenia wniosku jest datą wpływu wniosku do Urzędu Miasta Poznania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania pod adresem:
www.poznan.pl/srodowisko – baner „KAWKA”

Informacje można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a pok.200 lub pod nr tel. 61 878 40 61, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek, w godz. 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30.