Aktualności

IX sesja Rady Osiedla Wilda

19 listopada 2015 r. godz. 17.00
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. I. Prądzyńskiego 53


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 r.
  3. Omówienie spotkania dotyczącego programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”.
  4. Omówienie spotkania Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami Osiedla Wilda.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTY: