Aktualności

III sesja Rady Osiedla Wilda

21 maja 2015 r. godz. 17.00
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. I. Prądzyńskiego 53


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Poznania z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany Statutu Osiedla w zakresie zniesienia jednostek niższego rzędu – rejonów.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji stoiska handlowego „owoce sezonowe” w pasie drogowym.
  4. Omówienie spotkania dotyczącego programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”.
  5. Omówienie sposobu realizacji zadania „Diety radnych”.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTY: