Aktualności

Bezpłatne porady prawne

Foto: sxc.hu / Griszka Niewiadomski
Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Od początku roku na terenie całej Polski rozpoczyna funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
Dla młodzieży do 26. roku życia
Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat.
Dla kombatantów i weteranów.
Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego: katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczoną będzie w zakresie:

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
ubezpieczenia społecznego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
spraw cywilnych,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

punkty
Pobierz: ulotka bezpłatnej pomocy prawnej