Aktualności

Zieleń zamiast betonu

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

W ostatnich miesiącach gorącą dyskusję wśród mieszkańców wywołały prace związane z rewaloryzacją zieleni przyulicznej naszej dzielnicy. Wskutek przywracania zniszczonych pasów zieleni, czy tworzenia miejsc pod nowe nasadzenia ograniczone zostały bowiem miejsca parkingowe. Wśród argumentów przeciwko tego typu działaniom pojawiały się głosy o priorytecie możliwości dogodnego parkowania, czy niezasadności sadzenia drzew w miejscach, gdzie takowe już rosną – przykład ul. Przemysłowej.

Odnosząc się do ww. argumentów Rada Osiedla pragnie podkreślić, że widzi ogromne potrzeby związane z zielenią przyuliczną sprowadzające się głównie do przywrócenia drzew w zwartej zabudowie dzielnicy, które „wykruszały się” sukcesywnie przez wiele lat. Potrzeby te dostrzegają również władze miasta, które przyznały środki w tegorocznym budżecie na rewaloryzację zieleni przyulicznej na Wildzie w wysokości 300.000 zł.

Pragniemy zaznaczyć, że głównym celem drzewostanu przyulicznego nie jest upiększanie miasta, lecz poprawa warunków życia mieszkańców. Korzyści, jakie dają drzewa w mieście są nieocenione, szczególnie w zakresie niwelowania skutków zapylenia powietrza.

Każde nowe nasadzenie jest szczegółowo analizowane tak, by możliwie najpełniej wykorzystać i tak niewystarczającą powierzchnię. Uwzględniane są zarówno potrzeby pieszych, właścicieli aut i mieszkańców, jak i sieci uzbrojenia terenu, szerokości chodnika, odległości od elewacji, schodów, bram oraz istniejącego oznakowania poziomego i pionowego.

Rada Osiedla deklaruje dalszą aktywną pracę na rzecz tego, aby Wilda przestała mieć opinię betonowej pustyni. Poniżej lista miejsc nasadzeń, jakie pojawią się w najbliższym czasie:
ul. Czajcza przy ul. Dolina – 3 szt.;
ul. Fabryczna przy Madalińskiego – 3 szt.;
ul. Górna Wilda – 8 szt.;
ul. Langiewicza – 9 szt.;
ul. Łanowa 21 – 2 szt.;
ul. Pamiątkowa – 7 szt.;
ul. Prądzyńskiego (przy Kosińskiego) -3 szt.;
ul. Sikorskiego – 5 szt.;
ul. Św. Jerzego przy ul. Powstańczej – 2 szt.;
ul. Tokarska –11 szt.;
ul. Rolna –8 szt.;
ul. 28 Czerwca – 6 szt.
ul. Maratońska – 14 szt.
ul. Poplińskich – 12 szt.;
ul. Robocza – 3 szt.

Opr. Agata Tryksza