Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 9 lutego 2022

(fot. Compare Fibre/unsplash)
Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXXIII sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 9 lutego 2022 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/81058387349.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Prezentacja projektu Poznańskie Centrum Dziedzictwa – „Fest Fyrtel”.
  4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 rok.
  5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dzierżawy terenu przy ul. Dolna Wilda przez „Cyrk Zalewski”.
  6. Omówienie sprawy brakujących środków na wydanie gazetki osiedlowej w roku 2022.
  7. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.