Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 9 marca 2022

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXXIV sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 9 marca 2022 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/85872342373.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Przedstawienie informacji dot. przebudowy ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. – przedstawiciele Spółek TORMEL i PIM.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla za rok 2021.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2021.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy zespołu przystankowego „Żelazka”.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wydłużenia kadencji rad osiedli Miasta Poznania, w zakresie dotyczącym wydłużenia kadencji Rady Osiedla Wilda.
 6. Omówienie wytycznych dotyczących organizacji otwartego konkursu na koncepcję zagospodarowania stadionu E. Szyca i terenów przyległych.
 7. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.