Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 14 grudnia 2021

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXXI sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 14 grudnia 2021 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/89443362918.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady w roku 2022.
  4. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zamknięcie sesji.