Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 14 grudnia 2022

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XLIII sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 14 grudnia 2022 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/84087708553.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Oświadczenia.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady oraz harmonogramu spotkań
  z mieszkańcami w roku 2023.
 6. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. ks. J. Wujka.
 8. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.