Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 13 lipca 2022

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 13 lipca 2022 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/88025635002.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Oświadczenia.
 5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 rok.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Osiedla.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wilda.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 5.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu i zagospodarowania zielenią na ul. Rynek Wildecki.
 10. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.