Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 16 listopada 2022

(fot. Maxime/unsplash)
Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XLII sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/93120196400.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Oświadczenia.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2023 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji montażu progu zwalniającego w ul. Umińskiego.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowy platformy przystankowej (Krzyżowa) przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy platformy przystankowej (Robocza) przy ul. Roboczej w Poznaniu.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanej przez Miasto organizacji przetargu na najem nieruchomości przy moście Królowej Jadwigi pod strefę sportowo-rekreacyjną nad Wartą.
 10. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
 11. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań w celu ograniczenia możliwości parkowania w Parku im. Jana Pawła II na alejce przylegającej do ogródków działkowych.
 13. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.