Aktualności

Zdalne posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 12 stycznia 2022

(fot. Sigmund/Unsplash)
Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXXII sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 12 stycznia 2022 r. o godz. 17.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli na platformie Zoom. Wszystkich zainteresowanych udziałem w posiedzeniu zachęcamy, by dołączyli do nas, klikając w ten link: https://poznan-pl.zoom.us/j/82046184371.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 rok.
  4. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla dotyczącego prac Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania w zakresie ordynacji wyborczej.
  5. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zamknięcie sesji.