Aktualności

XXV edycja konkursu „Zielony Poznań”

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Już po raz dwudziesty piąty Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców Poznania do wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań” na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i pasy zieleni.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy. Do konkursu mogą zgłaszać się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań oraz podwyższają walory estetyczne, wpływające na utrwalenie wizerunku Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie – osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych dokonują w terminie do 20 lipca br. lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu – miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania, wybierze w terminie do 30 sierpnia br. najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w pięciu kategoriach konkursu.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 czerwca br. w Oddziale Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (ul. Libelta 20/16, 61-706 Poznań) oraz w Biurze Konkursu – Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404,pok.104).
Wypełnioną kartę zgłoszeniową można również dostarczyć do nas w czasie sesji (17 maja od godz. 17:00) oraz w czasie spotkań z mieszkańcami 10 maja i 7 czerwca od godz. 18:00 – do Szkoły Branżowej I Stopnia nr 42 przy ul. Św. Jerzego 6/10 w Poznaniu.

Regulamin
Formularz Zgłoszeniowy