Aktualności

X sesja Rady Osiedla Wilda

17 grudnia 2015 r. godz. 17.00
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. I. Prądzyńskiego 53


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady oraz harmonogramu dyżuru radnych osiedlowych w roku 2016.
  3. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie uwag do projektu statutu osiedla.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTY: