Aktualności

VII sesja Rady Osiedla Wilda

17 września 2015 r. godz. 17.00
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. I. Prądzyńskiego 53


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót na realizację zadań powierzonych osiedlom w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót na realizację zadań powierzonych osiedlom w zakresie konserwacji miejskich zieleńców.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót na realizację zadań powierzonych osiedlom w zakresie prac remontowych w placówkach oświatowych.
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla Wilda do Porozumienia Osiedli.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2016 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian organizacji ruchu na ul. Zmartwychwstańców i Langiewicza.
 9. Stanowisko Rady Osiedla wyrażające akceptację dla działań podejmowanych przez Radę Osiedla Jeżyce i Św. Łazarz w kwestii poparcia społecznej propozycji poprawy projektu przebudowy Ronda Kaponiera.
 10. Omówienie sprawy planowanej budowy nowej odlewni aluminium na terenie dawnego HCP.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTY: