Radni

Sylwia Stec

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Na Wildzie mieszkam od kilkunastu lat – wybrałam Wildę świadomie, mając na uwadze jej społeczny charakter i lokalizację.

Jestem osobą nastawioną do życia zadaniowo – szukam rozwiązań, cenię sobie konkretne propozycje działań i konstruktywne rozmowy. Od lat działam społecznie na wielu płaszczyznach: jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie zaangażowanego w organizację Festiwalu Żupańskiego, Jarmarków Świątecznych na Rynku Wildeckim i wiele innych lokalnych inicjatyw. Pełnię funkcję wiceprzewodniczącej w szkolnej Radzie Rodziców oraz administruję na Facebooku Nieformalną Grupą Wildecką, liczącą ponad 17 tys. członków.

Konsekwencją tych oddolnych działań było kandydowanie w 2015 r. do Rady Osiedla Wilda, by móc realizować lokalne inicjatywy w szerszym zakresie. W poprzedniej kadencji rady (2015 – 2019) byłam Przewodniczącą Zarządu Osiedla, w obecnej jestem jego wiceprzewodniczącą. Oznacza to dużą odpowiedzialność, a także całą masę żmudnej, biurokratycznej pracy – pisania pism, podań, uzasadnień do uchwał, odpowiedzi na maile i pytania mieszkańców. To praca bardzo czasochłonna i mało spektakularna, wymagająca za to wiedzy merytorycznej i cierpliwości. Moje dotychczasowe doświadczenie w pracy w administracji samorządowej na pewno stanowi duże wsparcie w tym zakresie – biurokracja, z jaką muszą się zmierzyć radni osiedlowi, często bywa dużą przeszkodą w realizacji zadań.

Praca w Zarządzie to tylko jeden z aspektów mojej działalności w Radzie Osiedla. Drugą, bardzo ważną kwestią, jest wspieranie inicjatyw mieszkańców i organizowanie akcji społecznych. Jako jedyna rada osiedla w Poznaniu, już na początku poprzedniej kadencji, utworzyliśmy osobny fundusz z naszych diet, który postanowiliśmy przekazać na realizację zadań niemieszczących się w oficjalnych kategoriach budżetowych. W ten sposób mogliśmy sfinansować ostatnią edycję Wildeckich Inicjatyw Osiedlowych oraz warsztaty „Rozwój przez całe życie” dla maluszków i seniorów z Wildy, mogliśmy także dofinansować wildeckie dzieciaki uprawiające sport, ufundować nagrody w turnieju sportowym, czy też wesprzeć organizującą się na Wildzie „Zupę na Głównym”. W obecnej kadencji również stosujemy to rozwiązanie.

Moja działalność w Radzie Osiedla wiąże się także z udzielaniem przez nas indywidualnej pomocy dla mieszkańców Wildy – zarówno formalno-prawnej, informacyjnej, jak i materialnej. Dużym powodzeniem wśród mieszkańców Wildy cieszyła się również koordynowana przeze mnie akcja stawiania domków dla kotów ufundowanych przez Schronisko dla zwierząt w Poznaniu oraz zbierania karmy dla kotów podczas Jarmarku Świątecznego. Dzięki moim staraniom powstał także wybieg dla psów w Parku Jana Pawła II – sama mam psa i 3 koty, więc dobro zwierząt zawsze jest mi bliskie.

W obecnej kadencji Rady Osiedla chciałabym kontynuować realizację rozpoczętych wcześniej projektów infrastrukturalnych oraz nadal aktywnie wspierać działalność społeczną i inicjatywy mieszkańców.