Protokoły i uchwały

Sprawozdanie Zarządu Osiedla Wilda za 2019 rok

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu Osiedla Wilda z z działań prowadzonych od kwietnia (wybór nowego Zarządu) do grudnia 2019. Można się w nim zapoznać z całym wachlarzem spraw, którymi zajmują się członkinie i członkowie rady, a także sprawdzić, jak został zrealizowany plan wydatków i czego możemy się spodziewać w roku bieżącym. Sprawozdanie w formie uchwały zostało przyjęte przez Radę Osiedla Wilda na sesji 19 lutego 2020 r.

W skład zarządu wchodzą:

  • Anna Gawrysiak-Knez (Przewodnicząca),
  • Halina Górecka (Zastępczyni Przewodniczącej),
  • Karolina Górska (Zastępczyni Przewodniczącej),
  • Sylwia Stec (Zastępczyni Przewodniczącej),
  • Marek Pluta (Zastępca Przewodniczącej),
  • Katarzyna Napierała (Członkini Zarządu),
  • Jan Felcyn (Członek Zarządu).

Zarząd Osiedla zebrał się na 4 posiedzeniach w dniach: 8 sierpnia, 5 września, 31 października oraz 28 listopada 2019 r. W trakcie posiedzeń podjęto z upoważnienia Rady Osiedla 7 uchwał. Porządek obrad, protokoły oraz pozostałe materiały z posiedzeń są do wglądu w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta – Oddział Obsługi Śródmieście.

Zarząd Osiedla uczestniczył we wszystkich ważnych spotkaniach dotyczących spraw Osiedla oraz monitorował wszystkie inwestycje i remonty realizowane ze środków Osiedla. Podpisywał w imieniu Osiedla pisma i protokoły uzgodnień dotyczące wydatkowania przekazanych wydziałom UMP i miejskim jednostkom organizacyjnym do realizacji środków finansowych. Prowadził korespondencję z miejskimi jednostkami oraz mieszkańcami dotyczącą sposobu realizacji poszczególnych inwestycji oraz bieżących spraw dot. Osiedla.

Zarząd Osiedla wystosował 94 pisma, w tym przede wszystkim do Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Poznańskich Inwestycji Miejskich, Prezydenta Miasta Poznania, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Kultury, projektantów wildeckich inwestycji oraz do osiedlowych placówek oświatowych.

Ponadto prace Zarządu były konsultowane na bieżąco w bezpośrednich kontaktach telefonicznych, osobistych i via Facebook. Decyzje w Radzie Osiedla Wilda podejmowane są kolektywnie, poprzez możliwość przedyskutowania omawianych zagadnień przez wszystkich członków Rady za pomocą mediów społecznościowych (Facebook). Te ostatnie umożliwiają szybką wymianę informacji, zarówno w gronie całej Rady, Zarządu, a także są bardzo dobrym narzędziem do kontaktu i komunikacji z mieszkańcami.

Więcej informacji, w tym dotyczących realizacji planu wydatków na 2019 r., można znaleźć w pełnej treści sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla Wilda za 2019 r.