Aktualności

Rynek Wildecki – wiedza i pomysły

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Znikające stragany i zmiana otoczenia wokół nich wzbudziły latem tego roku ożywioną dyskusję na temat sytuacji i przyszłości Rynku Wildeckiego. Będąc żywo zainteresowani tematem, a także chcąc powstrzymać szerzenie się plotek i niedopowiedzeń, zorganizowaliśmy kilka spotkań informacyjnych dotyczących tej najważniejszej wildeckiej przestrzeni. Otworzyliśmy tym samym dyskusję na temat oczekiwań mieszkańców dzielnicy wobec tego miejsca. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tych konsultacjach, i zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą stan obecny oraz przebieg dotychczasowych rozmów.

Pobierz prezentację: Rynek Wildecki – wiedza i pomysły (październik 2022).

Rynek Wildecki jako najważniejsza wildecka przestrzeń

 • Zabytkowy zespół urbanistyczny podlegający ochronie.
 • Unikalne połączenie sacrum z profanum.
 • Miejsce integracji społeczności (kluczowa rola targowiska).
 • Zmiana otoczenia w ostatnich latach (przebudowa ulic, nowy zintegrowany przystanek tramwajowy, nowe budynki).

Działania Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

BKPiRM od 2021 prowadzi i koordynuje działania prowadzące do rewitalizacji przestrzeni Rynku Wildeckiego. Nie ma ze strony Miasta pomysłów likwidacji targowiska na Rynku Wildeckim – funkcja handlowa pozostaje podstawową, śródmiejskie rynki to wyróżnik naszego miasta, z którego jesteśmy dumni.

Obecnie Miasto nie posiada funduszy na kompleksową przebudowę targowiska, natomiast są dostępne środki na działania doraźne, mogące usprawnić funkcjonowanie handlu, poprawić estetykę oraz umożliwić działania kulturalno-społeczne i ewentualnie włączyć dodatkowe – poza handlową – funkcje w tej przestrzeni.

Z przeprowadzonych wstępnie analiz i uzgodnień (m.in. z Miejskim Konserwatorem Zabytków, ZDM, Wydziałem Urbanistyki i Architektury UMP) wypracowano wstępne wytyczne projektowe:

 • Możliwość włączenia funkcji rekreacyjnej i usługowej (np. mała gastronomia).
 • Ochrona zabytkowych przestrzeni, w tym odsłonięcie osi widokowej kościół – fontanna na skwerze przy pl. Skłodowskiej-Curie.
 • Wprowadzenie jak największej ilości zieleni (w tym szpalery drzew).
 • Zaprojektowanie nowych funkcjonalnych stoisk handlowych.
 • Zachowanie historycznego bruku na płycie targowiska.
 • Możliwość zbudowania pawilonu socjalnego dla kupców.
 • Wyznaczenie miejsc parkingowych dla kupców oraz miejsc rozładunku samochodów dostawczych.
 • Opracowanie systemu składowania odpadów.

BKPiRM – propozycja zmian z 2021 r.:

Targowiska sp. z o.o. – działania

 • Na wszystkich miejskich targowiskach część straganów ulega likwidacji, gdyż rynki straciły charakter ogólnomiejski i przekształcają się w rynki lokalne.
 • Do końca roku zostaną wymienione na nowe wszystkie pokrycia dachowe straganów.
 • Do końca roku kupcy z RW nie są objęci podwyżką opłat, które już obowiązują na pozostałych targowiskach.
 • Do końca września na czas nieokreślony zajętych było 41 stanowisk ze 100 dostępnych, pozostałe stanowiska szczególnie w piątki i soboty wynajmowane są na opłatach dziennych. 12 stanowisk znajdujących się od strony murku przy schodach nie jest wynajmowanych ze względów komunikacyjnych. 1 stanowisko zajmuje Jadłodzielnia (1 stragan to 4 stanowiska).
 • Do targowiska na RW dołożono w III kwartale ponad 20 000 zł.

Rada Osiedla Wilda – działania

 • Od 2019 roku działamy na rzecz odnowy przestrzeni Rynku Wildeckiego (uchwała kierunkowa, współdziałanie z BKPiRM i innymi interesariuszami).
 • Priorytety:
  • odsłonięcie osi widokowej pomiędzy wejściem do Kościoła a fontanną znajdującą się na skwerze Marii Skłodowskiej-Curie,
  • pojawienie się zieleni w przestrzeni Rynku,
  • potrzeba lepszego oświetlenia i monitoringu,
  • rozwiązanie kwestii śmietnika.
 • Strefa Płatnego Parkowania – czekamy na docelową organizację ruchu na ul. Przemysłowej (jeden kierunek od Roboczej do 28 Czerwca) i parkowanie ukośne na wysokości Rynku – realizacja 2023.
 • Pasaż pomiędzy kościołem a Skarbówką – wniosek o zmianę organizacji ruchu: likwidacja „dziury” w SPP, zagospodarowanie zielenią, wyznaczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością – realizacja 2023.
 • Maj 2022: spotkanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w sprawie potencjalnego parkingu podziemnego pod Rynkiem; do końca roku planowano przeprowadzenie badań geologicznych weryfikujące możliwość budowy takiego parkingu.
 • Interwencje w tematach: bałaganu i odoru od śmietnika, rozbieranych straganów, „parkowiska” na płycie Rynku, plotek o likwidacji targowiska.

Spotkanie z kupcami 27.09.2022

Wszystkim kupcom zależy na utrzymaniu targowiska. Problemy:

 • Konieczność sprzątania straganu codziennie – ostatecznie ustalono codzienne uprzątnięcie towaru sprzed straganu i przykrycie jednolitą plandeką towaru na straganie; w soboty stragany powinny być uprzątnięte do czysta.
 • Trudności z parkowaniem po wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania, ograniczony czas na rozładunek i załadunek.

Inne poruszone problemy:

 • Wiata śmietnikowa – problem z utrzymaniem porządku, nieprzyjemnym zapachem i częstotliwością wywożenia śmieci; na wniosek Targowisk zmieniła się niedawno osoba sprzątająca, do rozważenia – zwiększenie częstotliwości wywozu bioodpadów.
 • Jadłodzielnia – problemy (zmiana straganu, znikający szyld, wrzucanie hurtowych ilości gnijących produktów) i oczekiwania (estetyczny kontener z lodówką zarządzany przez Miasto/Targowiska).
 • Głośne „imprezy” na targowisku w godzinach wieczornych, brak poczucia bezpieczeństwa.
 • Spotkanie z mieszkańcami 18.10.2022

Spotkanie z mieszkańcami 18.10.2022

Informacja o działaniach BKPiRM, Targowisk i Rady Osiedla Wilda. Głosy mieszkańców:

 1. Nowe funkcje na Rynku wykluczają funkcję handlową.
 2. SPP ogranicza liczbę klientów, powinno wprowadzić się półgodzinne bezpłatne parkowanie wokół Rynku Wildeckiego. Należy ułatwić dostęp do Rynku dla handlujących i kupujących.
 3. Jakie są koszty dla handlujących na Rynku?
 4. Nie trzeba robić badań geologicznych, żeby wykluczyć budowę parkingu podziemnego pod płytą Rynku. Wystarczy zapytać doświadczone ekipy budowlane.
 5. Zmienia się miasto, zmienia się Rynek i nie należy wykluczać żadnych możliwości.
 6. Potrzebny jest prosty system komunikacji z mieszkańcami, a także konieczność stworzenia listy priorytetów istotnych dla Wildy.
 7. To dziwne, że nikt z nas nie brał udziału w badaniach ankietowych jako klient Rynku.
 8. Jeśli nie ma pieniędzy, to po co przeprowadzać badania geologiczne.
 9. Potrzebny jest przede wszystkim rynek – z polskimi towarami, z polską marchewką, burakami.
 10. Jednokierunkowa ulica Przemysłowa niewiele zmieni.
 11. Nie chcemy festiwali – chcemy rynku.
 12. Coraz wyższe koszty wynajęcia straganów na Rynku.
 13. Jaki jest plan przyciągnięcia kupców? Jakie są koszty?
 14. Stragany są likwidowane, bo nie ma kupców, należy aktywnie szukać kupców.
 15. Powinien być handel na rynku. Żeby był handel – należy zapewnić kupcom miejsce do parkowania.
 16. Trzeba zainwestować w funkcjonalne miejsca pracy dla kupców – bez inwestycji nie da się uratować Rynku Wildeckiego. Konieczne jest polepszenie pracy kupców w perspektywie maksymalnie 5 lat. Powinny być zamykane boksy z otwartą częścią.
 17. Mówimy o parkingu podziemnym, a kupcom (klientom) pada deszcz na głowę. Potrzebne jest zadaszenie.
 18. Potrzebna jest zróżnicowana oferta handlowa.
 19. Rynek powinien mieć funkcje integrujące i handlowe.
 20. Miasto powinno zdecydować, w jakiej formie prowadzi targowiska. Forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza nastawienie na zysk. Spółka chce zarabiać, podnosi opłaty, a stargany znikają.
 21. Targowiska powinny udostępnić stargany do sprzedaży okazjonalnej, np. sprzedaż nadwyżek warzyw i owoców przez działkowców.
 22. Nowe plandeki instalowane na Rynku powinny zostać zmodyfikowane tak, żeby nie padało ludziom za kołnierz.
 23. W soboty jest więcej kupców i klientów, bo nie ma SPP.
 24. Konieczne jest częstsze wywożenie śmieci i sprzątanie śmietnika.