Aktualności

Rozbudowa ul. Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów – konsultacje społeczne

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Dziś rozpoczęły się konsultacje koncepcji rozbudowy ulic Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów, które potrwają do 6 lutego.
Z uwagi na potrzebę wyjaśnienia wielu wątpliwości co do przebiegu i organizacji drogi rowerowej na ww. ulicach, Rada Osiedla Wilda zwróciła się do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z prośbą o zorganizowanie w ramach trwających konsultacji społecznych spotkania z mieszkańcami z udziałem zainteresowanych stron (przedstawicieli ZDM, firmy projektowej „DAP-MED.- PROJECT”, Rady Osiedla).

Nowy chodnik, miejsca parkingowe i wydzielona droga rowerowa – ich powstanie przewiduje koncepcja rozbudowy ulic Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się ul. Dolna Wilda oraz ułatwi dojazd rowerem do terenów rekreacyjnych w Parku Jana Pawła II i Lesie Dębińskim. Konsultacje społeczne koncepcji potrwają do 6 lutego.

Połączenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Dolna Wilda z ul. Królowej Jadwigi to projekt uwzględniony w Programie Rowerowym Miasta Poznania. Jest to część trasy radialnej, która docelowo ma połączyć osiedla Zielony Dębiec i Umultowo, czyli południe i północ Poznania.

Koncepcja obejmuje między innymi budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów od skrzyżowania ul. Dolna Wilda i Św. Jerzego do skrzyżowania ul. Górna Wilda i Królowej Jadwigi. Podkreślić należy, że realizacja zadania oznacza korzyści również dla pieszych i kierowców – na odcinku objętym koncepcją wybudowany zostanie nowy chodnik, oddzielony od drogi rowerowej krawężnikiem i wyznaczone będą nowe miejsca parkingowe, dzięki czemu ich obecna liczba nie ulegnie zmianie.

Rowerzyści zyskają dogodne połączenie z obiektami sportowymi położonymi w rejonie ulic Olimpijskiej i Chwiałkowskiego oraz terenami rekreacyjnymi w Parku Jana Pawła II i Lesie Dębińskim. Wyprowadzenie rowerów poza jezdnię i odseparowanie ich od chodnika zwiększy ponadto bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Opis projektowanych rozwiązań.

Projektowana droga rowerowa będzie miała od 2 do 2,5m szerokości i będzie biegnąć równolegle do chodnika, od którego oddzieli ją krawężnik trapezowy – takie rozwiązanie umożliwia obniżenie poziomu drogi rowerowej w stosunku do chodnika. Droga rowerowa powstanie częściowo w miejscu istniejącego chodnika, a na fragmencie zajmie też obecny pas do skrętu w prawo w ul. Czajczą. Na skrzyżowaniu ul. Dolna Wilda i Górna Wilda droga rowerowa poprowadzona będzie po wschodniej stronie istniejącego przejścia dla pieszych i dalej ul. Górna Wilda w kierunku ul. Królowej Jadwigi. Koncepcja przewiduje wykonanie drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej i budowę chodnika z kostki brukowej.

Miejsca postojowe dla samochodów w formie zatok zaprojektowane zostały zarówno po zachodniej, jak i wschodniej stronie ul. Dolna Wilda. Dodatkowo przewidziano skrócenie postoju taksówek przy skrzyżowaniu ulic Dolna i Górna Wilda i przeznaczenie pozostałej części na ogólnodostępny pas postojowy, do którego dobudowany zostanie chodnik ułatwiający pasażerom aut wsiadanie i wysiadanie.

Więcej znajdziecie tutaj.