Aktualności

Remonty chodników na Wildzie w 2016 r. i plany na przyszłe lata

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Na XIII sesji Rady Osiedla Wilda (18.02.2016 r.) podjęliśmy uchwałę dotyczącą zakresu tegorocznych remontów chodników na terenie naszego Osiedla. Ogółem na remonty wydamy w tym roku 385 609 zł, z czego 207 822 zł to „środki celowe”, którymi dysponuje Zarząd Dróg Miejskich, 177 787 zł to pieniądze z budżetu osiedlowego. Ponadto planujemy za kwotę 210 000 zł przygotować projekty przebudowy chodników na tych ulicach, gdzie naszym zdaniem nie wystarczy zwykłe położenie nowych płytek chodnikowych, ale należy np. wydzielić z szerokich chodników miejsca parkingowe, znaleźć nowe miejsca na drzewa przyuliczne, zmienić organizację ruchu czy parkowania. Te chodniki będą remontowane w kolejnych latach – w tym roku opłacimy przygotowanie projektów.

Założeniem Rady Osiedla Wilda tej kadencji jest uczynienie naszej dzielnicy miejscem wygodnym i bezpiecznym do życia. Nie da się tego zrealizować bez uspokojenia ruchu samochodowego i zapanowania nad chaosem parkingowym. Postanowiliśmy więc zlecić przygotowanie całościowego planu – koncepcji zmian, w kierunku których będziemy dążyć w kolejnych latach choćby planując remonty chodników. Na ten cel przeznaczyliśmy 50 000 zł.

Ogólna kwota, jaka zostanie wydana na poprawę infrastruktury „chodnikowo-drogowej” na Wildzie w 2016 r. to 645 609 tys. zł.

Przedstawiamy poniżej zestawienie planowanych na ten rok wydatków „chodnikowych”. Nie wszystko zapewne uda się zrealizować, wszystko zależy od tego, na ile inwestycji wystarczy pieniędzy. Wymienione w zestawieniach ulice ułożone są wg hierarchii ważności, remonty zaczną się od wymienionych jako pierwsze.

Środki celowe 207 822 zł – remonty chodników i jezdni:

 • ul. Fabryczna na odcinku od ul. Prądzyńskiego do ul. Roboczej, po stronie zachodniej
 • ul. Fabryczna, po stronie zachodniej – krótki odcinek na końcu budynków, przed wjazdem na parking Lidla
 • ul. Powstańcza na odcinku od ul. Krzyżowej, po stronie wschodniej do miejsca zakończenia chodnika – remont z 2015 r.)
 • ul. Prądzyńskiego na odcinku od ul. Kosińskiego do ul. Fabrycznej, po stronie wschodniej
 • ul. Dolina na odcinku od ul. Przy Dolinie do ul. Czajczej, po stronie zachodniej nawierzchnia jezdni ul. Niedziałkowskiego na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Wierzbięcice

Środki z budżetu Rady Osiedla Wilda 177 787 zł – remonty chodników:

 • ul. Rolna – remont chodnika oraz odtworzenie zieleni w pasie drogowym na odcinku od ul. Pamiątkowej do ul. Traugutta
 • Górna Wilda – chodnik na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Dolna Wilda, po stronie wschodniej do końca przejścia dla pieszych (dalej chodnik ma być zlikwidowany)

Środki z budżetu ROW 210 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na przebudowie chodników wraz z miejscami postojowymi oraz rewaloryzacją terenów zieleni w następujących lokalizacjach:

 • ul. Chwiałkowskiego od ul. Przemysłowej do ul. Górna Wilda
 • ul. Poplińskich od ul. Chwiałkowskiego do ul. Św. Czesława
 • ul. Żupańskiego od ul. Różanej do ul. Przemysłowej
 • ul. Św. Czesława od ul. Przemysłowej do ul. Różanej
 • ul. Chłapowskiego od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Dolna Wilda
 • ul. Kosińskiego od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Roboczej
 • ul. Fabryczna z wyjątkiem zakresu planowanego do realizacji w ramach tegorocznych środków celowych
 • ul. Madalińskiego od ul. Fabrycznej do ul. Pamiątkowej
 • ul. Krzyżowa od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Dolna Wilda
 • ul. Rolna od ul. Traugutta do ul. Wspólnej

Środki z budżetu ROW 50 000 zł:

na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na terenie Osiedla Wilda, w kwartale ograniczonym ulicami: Królowej Jadwigi, Matyi, Przemysłowa, Robocza, Hetmańska, Dolna Wilda. Celem opracowania jest uspokojenie ruchu na terenie osiedla, zmniejszenie funkcji tranzytowej ulic, przeniesienie parkowania z chodników na ulice tam, gdzie to możliwe, usprawnienie ruchu rowerowego.

Zdjęcia: Rada Osiedla Wilda