Aktualności

Program KAWKA Bis – wymień piec i popraw wildeckie powietrze

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Problem smogu na Wildzie dotyczy każdego z nas, dlatego intensywnie propagujemy wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Głównym źródłem zanieczyszczenia są u nas pyły powstałe na skutek spalania paliw stałych (np. węgla czy drewna) w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach, a także spaliny samochodowe.

W celu ograniczenia tej emisji poprzez likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich bardziej ekologicznymi piecami i systemami ogrzewania, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stworzył w latach ubiegłych Program KAWKA. Zgodnie z danymi, które otrzymaliśmy od Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w 2017 roku Wildy dotyczyło 71 wniosków, a 44 wnioskodawcom wypłacono dotacje na łączną sumę 556.847,33 zł. Stanowiło to ponad 35% wszystkich środków wypłaconych w ramach programu w mieście.

W bieżącym roku podobny program – KAWKA Bis – został uruchomiony ze środków miejskich. Do 15 marca 2018 osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie do 80 % (przedsiębiorcy do 60%) kosztów wymiany systemu grzewczego. W tym roku mogą to również zrobić osoby z terenu południowej Wildy, „za Hetmańską”, choć północna część osiedla wciąż będzie faworyzowana. Wiąże się to niestety z niechlubną wysoką wartością ładunku pyłów drobnych PM10 – w Poznaniu północną Wildę wyprzedza w tym zakresie tylko Łazarz, a obszary na kolejnych miejscach notują wyniki wielokrotnie niższe.

Wszystkie szczegółowe informacje można odszukać na stronie programu: kliknij tutaj

Zachęcamy do skorzystania i włączenia się do działań ograniczających tzw. niską emisję.