Aktualności

Posiedzenie Rady Osiedla Wilda: 8 czerwca 2022

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Serdecznie zapraszamy na XXXVII sesję Rady Osiedla Wilda, która odbędzie się 8 czerwca 2022 r. o godz. 17.30 w naszej siedzibie w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Prądzyńskiego 53 (pierwsze drzwi na prawo zaraz za główną bramą).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty
 4. Oświadczenia
 5. Przedstawienie przez organizatorów programu imprez planowanych w okresie letnim na Plaży Wilda.
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli na 2023 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie rezygnacji z wydawania czasopisma osiedlowego.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy zespołu przystankowego „Krzyżowa”.
 10. Przedstawienie informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.