Aktualności

Odgrodzeni

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Zdecydowanie łatwiej zauważyć zmianę w przestrzeni, gdy pojawia się w niej nowy element. Trudniej, gdy jakiś element z niej znika. Często odczuwamy, że coś się zmieniło, ale nie potrafimy uzmysłowić sobie co. Opisywane doświadczenie raczej nie odnosi się do spektakularnej zmiany przestrzennej, jaka miała miejsce w ostatnim czasie na naszej dzielnicy. Po wielu latach szpecenia swoją formą, nabazgranymi wulgaryzmami i zniszczeniem, dobiegł końca byt ogrodzenia nieruchomości przy ul. 28 czerwca 1956 r 149.
Ogrodzenie było na tyle szpetne, że większość mieszkańców raczej zauważa jego zniknięcie. Cieszymy się, że Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, będący właścicielem opisywanej nieruchomości, po długim czasie i wielu naszych prośbach, w końcu wymienił ogrodzenie na niski, estetyczny płotek. Trochę żal, że trwało to tak długo, ale radość z efektu jest duża.

Nawiązując do wstępu niniejszego wywodu Rada Osiedla pragnie poinformować o nadchodzących zmianach wynikających z pojawienia się nowych elementów w przestrzeni Wildy. W najbliższym czasie pojawią się nowe stojaki rowerowe przy Kościele Maryi Królowej, przy szpitalu HCP, oraz stojaki i ławka przed szkołą przy ul. Różanej.

Opr. Agata Tryksza