Aktualności

Nareszcie odnowiony plac zabaw przy ul. Czwartaków

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Rada Osiedla Wilda już od dłuższego czasu była żywo zainteresowana remontem i udostępnieniem placu zabaw przy ul. Czwartaków. Plac ten znajduje się w południowej części Wildy, w której nie ma innego ogólnodostępnego miejsca do zabaw i rekreacji mieszkańców. Przez ostanie lata miejsce to było tak zaniedbane, że korzystanie z niego stało się zbyt niebezpieczne i stwarzało zagrożenie dla osób na nim przebywających, dlatego w ubiegłym roku plac został zupełnie zamknięty.

Wsłuchując się w głosy wielu mieszkańców wysyłających nam prośby o odnowienie tego terenu zgłosiliśmy projekt rewitalizacji do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do Rady Miasta Poznania. Udało się zdobyć grant, dzięki czemu znacząco została zwiększona całkowita kwota przeznaczona na ten cel. Rada Osiedla przekonała do finansowego udziału w tym projekcie firmę Budimex Nieruchomości sp. z o. o., która na ten cel przekazała darowiznę w wysokości 15.000 zł. Ogólny szacunkowy koszt projektu zgłoszony w grancie to kwota 335.000 zł. Składają się na nią między innymi:

wymiana ogrodzenia z zamykaną bramą
renowacja nawierzchni trawiastej
urządzenia zabawowe dla najmłodszych
urządzenie dla dzieci starszych typu piramida
elementy siłowni zewnętrznej
elementy małej architektury (kosze, ławki, stoliki, tablica informacyjna ROW)
uporządkowanie i utrzymanie zieleni wokół i na placu

Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wykonaj”, który zakłada konieczność konsultacji projektu z mieszkańcami Osiedla. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami miało miejsce 11 lutego br. Z końcem maja ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i zrealizowanie placu. W lipcu ogłoszono jego rozstrzygnięcie na wykonawcę wybrano poznańską firmę Gardenae s.c. Kolejne spotkanie mieszkańców z projektantem i wykonawcą miało miejsce 18 lipca br. Z tego spotkania, a także na podstawie licznych uwag przesyłanych przez Państwa w mailach wykonawca zaproponował rozwiązanie które będzie zrealizowane jeszcze jesienią tego roku. Planowany termin wykonania do 30 listopada.
Mamy nadzieję, że ta inwestycja będzie cieszyła nie tylko najmłodszych mieszkańców osiedla.

Opr. Katarzyna Napierała