Radni

Maciej Tumasz

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Lat 43, absolwent filologii angielskiej UAM, pracuje w Poznaniu jako badacz dla uniwersytetu w angielskim Newcastle Upon Tyne, jednocześnie pracuje nad doktoratem na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Zawodowo zajmuje się wprowadzaniem usprawnień do transportu miejskiego i zmniejszaniem jego uciążliwości.

Dzięki swojej pracy ma okazję poznać rozwiązania i ludzi za nie odpowiedzialnych z wielu miast Europy. Z Wildą związany od przeprowadzki w 2002 roku. Bezpartyjny. Ma 9-letniego syna. W 2012 ukończył Maraton Poznański. Członek Mensy.

W mojej przyszłej działalności w radzie chciałbym zając się walką z brudem i bałaganem na wildeckich ulicach, skwerach i chodnikach, chciałbym też skupić się na drobnych uciążliwościach, takich jak dziury w chodnikach i przejścia dla pieszych z krawężnikami, stanowiących barierę dla osób starszych i z wózkami. Chciałbym też odwrócić trend znikania zieleni w zamieszkałej części dzielnicy. Przede wszystkim zaś chciałbym rozpocząć proces systemowej zmiany systemu transportowego na Wildzie – likwidację ruchu tranzytowego przez centrum dzielnicy, ułatwienie parkowania dla mieszkańców i dostaw dla firm, sklepów i straganów, uspokojenie ruchu na ulicach, tak aby rowerzyści nie musieli ze strachu uciekać na chodniki.

Chciałbym pracować dla podniesienia rangi naszej dzielnicy jako alternatywnego centrum życia kulturalnego miasta, wzorem berlińskich dzielnic Kreuzberg i Friedrichshain. Chciałbym też uważnie patrzeć na ręce władzom miasta, aby Wolne Tory zostały zagospodarowane z korzyścią dla Wildy.

Wszystkie te działania chciałbym prowadzić przy wykorzystaniu metod współuczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji, w czym również moi zagraniczni koledzy mają bogate doświadczenia.