Aktualności

Konkurs „Zielony Poznań” 2019

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Już po raz dwudziesty szósty Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców Poznania do wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań” na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i pasy zieleni. W tym roku wprowadzono nową kategorię „zielone dachy”.

Celem konkursu jest kształtowanie u poznaniaków postaw proekologicznych, zachęcenie ich do dbania o tereny zielone w miejscu zamieszkania i pracy. Konkurs jest skierowany do indywidualnych mieszkańców, ukwiecających swoje przydomowe ogrody, działki i balkony, ale też firm i instytucji, które zielonymi aranżacjami upiększają miasto, wpływając na wizerunek Poznania postrzeganego jako zielone miasto.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich zgłoszone obiekty oceniają (do 20 lipca) przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Najwyżej ocenione przechodzą do etapu drugiego – miejskiego. Tam Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta, powołana przez prezydenta Poznania, wybierze najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty (do 30 sierpnia).

Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach:
zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne
balkony, tarasy, loggie i okna
ogrody przydomowe
działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
pasy zieleni
zielone dachy

Dodatkowo, w tym roku instytucje, organizacje społeczne i spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne) będą mogły ubiegać się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. W 26. edycji konkursu „Zielony Poznań” zostaną ufundowane dwa wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu – za „Ogród miododajny” oraz „Zieleń przyjazna pszczołom”.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 czerwca br. w Oddziale Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (ul. Libelta 20/16, 61-706 Poznań) oraz w Biurze Konkursu – Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404,pok.104).

Wypełnioną kartę zgłoszeniową można również dostarczyć również do Rady Osiedla podczas sesji 22 maja od godz. 17:00 oraz w czasie spotkania z mieszkańcami 6 czerwca od godz. 18:00 (ul. Różana 12 / Żupańskiego 12 – dawny Pol-Mot-Zbyt).

Regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe zamieszczamy poniżej a także na http://bit.ly/Zielony_Poznań

karta zgloszenia elewacja
karta zgloszenia ogród społeczny
karta zgloszenia podstawowa
karta zgloszenia ROD
regulamin Zielony Poznań