Radni

Jarosław Falkiewicz

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Lat 39. Na Wildzie od czterech lat mieszkam, a od ponad ośmiu pracuję, a więc w zasadzie cała moja życiowa aktywność koncentruje się właśnie tutaj. Po Wildzie chodzę, biegam, jeżdżę rowerem, tramwajami i samochodem, codziennie więc obserwuję i doświadczam Wildy z różnych perspektyw.

Dlatego też widzę, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie infrastruktury – chodników, ulic, miejsc parkingowych, oświetlenia i zieleni miejskiej (szczególnie wysokich drzew przyulicznych, których coraz mniej na Wildzie) oraz sprawnej komunikacji zarówno wewnątrz dzielnicy jak i komunikacji z pozostałą częścią miasta (szczególnie ze Starym Miastem, od którego Wilda jest coraz bardziej odcinana, ale także np. z Łazarzem poprzez utworzenie kładek nad torami).

Chciałbym zadbać o to w pierwszej kolejności, tak aby na co dzień żyło się nam wygodniej i przyjemniej. Jestem inżynierem transportu i logistykiem, ciągle się dokształcam, więc te kwestie znam również z zawodowego punktu widzenia. Pasjonuje mnie filozofia Kaizen, tj. koncepcja ciągłego doskonalenia i usprawniania, która odnosi się do wszystkich aspektów życia i pozwala rozwiązywać problemy poprzez podejmowanie współpracy, w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny, metodą, która małymi krokami wywołuje duże zmiany. Takie działanie, przy zaangażowaniu wszystkich radnych Nowej Rady Osiedla Wilda i przy współpracy mieszkańców, może zmienić Wildę i uczynić ją jeszcze bardziej wygodną i przyjazną.

Współtworzyłem Stowarzyszenie Wildzianie, która narodziło się z potrzeby integracji mieszkańców Wildy, działających dotychczas na rzecz Wildy w sposób indywidualny. Wybory do Rady Osiedla są dla mnie naturalnym dalszym krokiem w tych działaniach.