Aktualności

IV sesja Rady Osiedla Wilda

18 czerwca 2015 r. godz. 17.00
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2
ul. I. Prądzyńskiego 53


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. St. Matyi.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków finansowych przekazanych poprzez Wydział Oświaty do Szkoły Podstawowej Nr 84, ul. św. Szczepana 3.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2015.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji miejskich zieleńców w latach 2016 – 2018.
 6. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizacje zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.
 8. Informacja nt. wysokości środków naliczonych dla Osiedla na rok 2016 oraz omówienie propozycji do projektu planu Osiedla na rok 2016.
 9. Omówienie spotkania dotyczącego programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

DOKUMENTY: