Radni

Dorota Bonk-Hammermeister

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Na Wildzie mieszkam od 1997 roku. Radną Osiedla Wilda zostałam po raz pierwszy w 2010 r., od 2015 r. pełnię funkcję Przewodniczącej Rady Osiedla.

Założyłam gazetkę osiedlową „Wilda” i fanpage Rady Osiedla Wilda. Inicjowałam i prowadziłam wiele konsultacji z mieszkańcami, gdyż uważam, że „nic o nas bez nas” to dobra zasada. Tak też zamierzam działać w obecnej kadencji – mieszkańcom należy się informacja i prawo zabierania głosu w istotnych dla nich kwestiach.

Od początku istnienia Stowarzyszenia Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie pełnię w nim funkcję skarbniczki, co jest zrozumiałe, jako że z zawodu jestem księgową i w tym zawodzie pracuję. Jako WILdzianie współtworzyliśmy społeczny Ogród Wilda na ul. Fabrycznej, braliśmy udział w reaktywacji Madaliny – miejsca corocznego „Lata na Madalinie”, organizowaliśmy spacery z przewodniczką, jarmarki świąteczne na Rynku Wildeckim, akcje sprzątania Wildy. Prowadziliśmy kampanię przeciw soleniu ulic, a także zabiegaliśmy o estetykę naszej dzielnicy w ramach akcji „Wilda na glanc”. Wspólnie zazielenialiśmy Wildę propagując tworzenie małych ogródków w misach drzew przyulicznych, czy też zbudowaliśmy wielką, dostępną dla wszystkich tablicę ogłoszeń na Bahamie. Nasze ostatnie działania to „Festiwal Żupańskiego” i darmowe treningi na Łęgach Dębińskich.

Jestem także współinicjatorką i administratorką Nieformalnej Grupy Wildeckiej, która ma dziś już ponad 17 tysięcy użytkowników. Ważne dla mnie jest Stowarzyszenie Prawo do Miasta, zajmujące się wszystkim działaniami w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony zieleni i czystego powietrza. Działam w nim od początków jego istnienia, a od niedawna swoją siedzibę mamy na Wildzie.

Od 2018 r. jestem radną miejską koalicji poznańskich ruchów miejskich Społeczna Koalicja Prawo do Miasta.

W obecnej kadencji ROW chciałabym skupić się na „dopilnowaniu” dużych inwestycji, jakie mają mieć miejsce na naszym Osiedlu (przebudowa ulic Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., remont schodów przy Chwiałce, wprowadzenie strefy płatnego parkowania z jednoczesnym wdrożeniem wypracowanej wspólnie z mieszkańcami koncepcji uspokojenia ruchu), a także usprawnić kanały komunikacji z mieszkańcami.