Aktualności

Czy życie na Wildzie jest satysfakcjonujące? Wyniki ankiety

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

W dobie ery informacji, rozwoju technologii i narzędzi związanych z przetwarzaniem danych zdajemy sobie sprawę, że badania i analityka są coraz istotniejszymi elementami efektywnego rozwoju społecznego. Z tym większą przyjemnością przedstawiamy Państwu wyniki badania satysfakcji z mieszkania na Wildzie, które opracował i przeprowadził w lipcu Pan Marek Orłowski przy współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

Dla Rady Osiedla Wilda szczególne znaczenie mają liczne i rozbudowane wypowiedzi otwarte, w których znalazło się wiele wskazówek, informacji o potrzebach oraz głosy konstruktywnej krytyki, na które zwracamy uwagę. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w ankiecie, za zaangażowanie w życie Wildy, a także Organizatorowi za przeprowadzenie oraz udostępnienie wyników badania.

Poniżej prezentujemy garść danych ilościowych oraz statystycznych.

W badaniu wzięło udział 148 mieszkańców Wildy, dla których średni czas życia w dzielnicy wynosi około 12 i pół roku.

Ankietowani ocenili jakość życia na Wildzie średnio na 7,07 w 10-stopniowej skali.

Najwięcej ocen rozłożyło się w przedziale od 6 do 9. 8,8% ankietowanych oceniło jakość życia na Wildzie na 6, 34,5% – na 7, 27,0% – na 8 i 10,1% – na 9. 14,9% mieszkańców wystawiło ocenę 5 lub mniej.

Spośród cech najtrafniej opisujących Wildę Mieszkańcy najbardziej doceniają jej korzystną lokalizację, komunikację i dostrzegalne, pozytywne zmiany w dzielnicy. Najrzadziej kojarzą tę część miasta z czystością, estetyką i atrakcyjnością turystyczną. W pytaniu o określenia opisujące Wildę najczęściej padały odpowiedzi:

  • Blisko centrum (95%)
  • Dobrze skomunikowana (72%)
  • Rozwijająca się (63%)

Natomiast najrzadziej wybierano cechy:

  • Czysta i zadbana (1%)
  • Atrakcyjna dla turystów (5%)
  • Mieszkańcy mają wpływ na otoczenie i zmiany (10%)

Także wśród cech najbardziej zachęcających do życia na Wildzie najczęściej wymieniano korzystną lokalizację, dobry transport i komunikację czy bliskość centrum – cechę tę wybrało 82% ankietowanych.

Wielu mieszkańców wskazało także na ogólną atrakcyjność dzielnicy, na którą składały się takie elementy jak klimatyczne uliczki, piękna architektura, bliskość parków i terenów zielonych czy modne lokale – opcje te wybrało 31% ankietowanych.

Wśród rzadziej wybieranych cech zachęcających do życia na Wildzie pojawiały się odpowiedzi takie jak ciekawa historia dzielnicy, wydarzenia kulturalne czy mili sąsiedzi.

W pytaniu o zauważalne, pozytywne zmiany w naszej dzielnicy w ostatnich latach Mieszkańcy wymieniali między innymi nowe, ciekawe lokale usługowe i gastronomiczne, remonty i rewitalizacje budynków oraz infrastruktury, renowacje chodników i placów zabaw, więcej zieleni czy ogólny wzrost bezpieczeństwa. Pojawiły się jednak także głosy krytyki, według których zmiany są niezauważalne lub postępują zbyt wolno.

Wśród najważniejszych problemów dotykających Mieszkańców, na które powinna zwrócić uwagę rada osiedla, najczęściej wspominano o braku miejsc parkingowych oraz strefy płatnego parkowania (72%), niedostatecznej czystości ulic i braku śmietników (43%), niewystarczającej ilości terenów zielonych i rekreacyjnych (43%), a także o braku ścieżek rowerowych (39%) i wydarzeń kulturalnych (27%).

Zapoznaliśmy się ze wszystkimi uwagami, a także historiami i doświadczeniami z życia w naszej dzielnicy – dziękujemy za wszystkie cenne opinie i zaangażowanie w rozwój i poprawę jakości życia na Wildzie.