Aktualności

Czy można przechodzić przez Park Drwęskich w trakcie budowy?

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Na prośbę Zarządu Zieleni Miejskiej przekazujemy aktualne informacje o Parku Drwęskich:

„Szanowni Państwo,
na chwilę obecną wydzielone zostają z terenu budowy w Parku Drwęskich 2 części:
– część z Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich,
– część od schodów przy ul. Niedziałkowskiego, przez fragment górnego tarasu parku z placem zabaw, streetworkoutem i siłownią do zejścia schodami do ul. Królowej Jadwigi/Górna Wilda, zapewniając tymczasową komunikację do momentu zamknięcia również tego terenu, kiedy będą demontowane z tego terenu wszystkie elementy małej architektury i nastąpią rozbiórki . Na terenie od Królowej Jadwigi wyznaczono teren pod zaplecze budowy, a od Topolowej na biuro budowy. Dziś rozpoczęliśmy demontaż małej architektury, do parku wjechały sprzęt.

Na mapce grubą różową linią zaznaczono ogrodzenie, różowym kreskowaniem – teren budowy, czerwone strzałki wskazują kierunek przejścia na tymczasowo udostępnionym fragmencie (ruch w obu kierunkach).

Obecnie, mimo zagrodzenia i informacji o robotach, mieszkańcy na własne ryzyko wchodzą na teren budowy i stwarzają zagrożenie przechodząc między pracującymi maszynami. Przejście jest możliwe tylko na wskazanym wyżej terenie.

STRAŻ MIEJSKA będzie proszona o zwrócenie uwagi na osoby próbujące wchodzić na teren budowy.”