Aktualności

Budżet Rady Osiedla Wilda na rok 2017

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Na XX sesji Rady Osiedla Wilda, 18.08.2016r. podjęliśmy uchwałę w sprawie projektu planu wydatków, czyli tzw. budżetu na rok 2017. Środki naliczone dla Osiedla na rok 2017 wynoszą ogółem 1.459.966,00 zł, na co składają się:
naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości 1.238.004,00 zł
naliczone proporcjonalnie od liczby ludności i powierzchni Osiedla 221.962,00 zł.

Bezpośrednio przez Osiedle realizowane będzie 1 zadanie: diety radnych (19 562,00 zł). Pozostałe środki w kwocie 1.440.404,00 zł przekazane zostaną do realizacji jednostkom organizacyjnym, w tym:
893.000,00 zł do Zarządu Dróg Miejskich, z czego:
163.000,00 zł na modernizację zieleni przyulicznej i małą architekturę drogową
560.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zmian organizacji ruchu oraz przebudowę chodników
170.000,00 zł na uspokojenie ruchu na terenie Osiedla, zakup i montaż odbojników i słupków zabezpieczających oraz budowę wyniesionych przejść dla pieszych i progów spowalniających typu „poduszki berlińskie”
109.830,00 zł do Zarządu Zieleni Miejskiej, z czego:
90.000,00 zł na budowę rozdzielnicy elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II
19.830,00 zł na utrzymanie inwestycji (skwery, urządzenia w parkach)
298.574,00 zł do Wydziału Oświaty, z czego:
232.174,00 zł na remonty placówek oświatowych
8.400,00 zł na organizację spotkań integracyjnych dla dzieci w ramach wyrównywania szans dla dzieci z rodzin najuboższych
30.000,00 zł na organizacje półkolonii letnich dla dzieci
24.000,00 zł na konkursy na działania edukacyjne i integracyjne dla wildeckich placówek oświatowych
4.000,00 zł na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych
60.000,00 zł do CK Zamek (organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno – edukacyjnych);
50.000,00 zł do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (Wildeckie Inicjatywy Osiedlowe);
15.000,00 zł do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (organizacja półkolonii letnich dla dzieci);
6.000,00 zł do Wydziału Kultury (zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez dla Biblioteki Raczyńskich – Filie nr 17 i 53);
4.000,00 zł do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (druk gazetki osiedlowej);
3.000,00 zł do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (koszty utrzymania monitoringu);
1.000,00 zł do Straży Miejskiej (zakup elementów odblaskowych, gadżetów i materiałów edukacyjnych).

Poza środkami naliczonymi Osiedle dysponuje także środkami tzw. celowymi, czyli pieniędzmi, które Miasto przeznacza na remonty chodników i remonty w placówkach oświatowych. W 2017 r. wysokość środków celowych na remonty miejskich chodników to 207 822,00 zł. Nie jest to dużo, jednak wraz ze środkami naliczonymi mamy już na remonty chodników ponad 750.000 zł. Ze środków celowych będziemy remontować (kolejno, na ile wystarczy pieniędzy) chodniki na ulicach: Dolina, Pamiątkowa (na 2 odcinkach – do uzgodnienia), Fiołkowa, Wierzbięcice (str. wschodnia odcinek od ul. św. Jerzego do ul. Krzyżowej – przy szkole i przedszkolu), Lipowa, Robocza (str. wschodnia na odcinku od przystanku ZNTK do ul. Sikorskiego), Saperska. W placówkach oświatowych do dyspozycji mamy w sumie 423.913,00 zł, z czego środki celowe to 191.738,00 zł. Lista remontów w szkołach i przedszkolach została z nimi uzgodniona, ze środków celowych pieniądze podzielone zostały następująco:
• Przedszkole nr 42 –„Remont instalacji centralnego ogrzewania” – kwota 30.000,00 zł;
• Przedszkole nr 54 – „Malowanie korytarza” – kwota 2.000,00 zł;
• Przedszkole nr 87 – „Remont dachu” – kwota 21.000,00 zł;
• Przedszkole nr 103 – „Naprawa ogrodzenia”– kwota 15.000,00 zł;
• Przedszkole nr 176 – „Wymiana drzwi zewnętrznych”– kwota 5.000,00 zł;
• Szkoła Podstawowa nr 5 – „Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej” ”– kwota 23.738,00 zł;
• Zespół Szkół nr 5 – „Wymiana stolarki okiennej” – kwota 50.000,00 zł;
• Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 – „Remont ciągów komunikacyjnych” – kwota 25.000,00 zł;
• Zespół Szkół Gimnazjalno – Zawodowych nr 42 – „Remont ciągów komunikacyjnych” – kwota 20.000,00 zł.

Z budżetu Rady Osiedla wykonane zostaną następujące remonty:
• Przedszkole nr 176 –„Remont schodów do ogródka” – kwota 40.000,00 zł;
• Przedszkole nr 103 – „Naprawa ogrodzenia” – kwota 30.000,00 zł;
• Przedszkole nr 42 – „Renowacja parkietów” – kwota 40.000,00 zł;
• Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 – „Remont ciągów komunikacyjnych” – kwota 25.000,00 zł.
• Zespół Szkół nr 5 – „Remont sali dydaktycznej”– kwota 20.000,00 zł;
• Szkoła Podstawowa nr 5 – „Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej” ”– kwota 13.562,00 zł;
• Zespół Szkół Gimnazjalno – Zawodowych nr 42 – „Remont ciągów komunikacyjnych” – kwota 26.000,00 zł;
• Zespół Szkół Gimnazjalno – Zawodowych nr 42 – „Remont głównego wejścia” – kwota 32.000,00 zł.
• Przedszkole nr 87 – „Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe” – kwota 5.612,00 zł.

Gazetka osiedlowa „Wilda – Ilustrowany Informator Rady Osiedla Wilda” ukazuje się 4 razy w roku w nakładzie 3.000 egz. i jest bezpłatnie rozdawana mieszkańcom. Diety radnych w większości przeznaczane są na wydatki, które trudno opłacić z budżetu, bo albo nie pozwala na to „dyscyplina finansów publicznych”, albo trzeba coś opłacić szybko i poza planem. Z diet sfinansowaliśmy m.in. organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego, upominki dla uczestników konkursów Zielony Poznań i literackiego na wspomnienia Poznańskiego Czerwca, organizację wigilii dla seniorów, utrzymanie strony internetowej, czy okolicznościowe kwiaty rocznicowe, które w różnych miejscach składamy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali nam propozycje do budżetu 2017, zachęcamy do kontaktu i przekazywania nam pomysłów na kolejny rok.

Opr. Dorota Bonk-Hammermeister