Radni

Anna Gawrysiak-Knez

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Jestem wildzianką z wyboru – żyję tu od 23 lat, z każdym rokiem co raz bardziej świadomie. Uczę angielskiego w Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu przy ul. Różanej, oprowadzam wycieczki (nie tylko po Wildzie). Od lat działam i prezesuję w Stowarzyszeniu Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie, gdzie zainicjowałam m.in. wildecką edycję Nocy Muzeów. Przez kilka lat pracowałam intensywnie przy rozwoju Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym również jako przewodnicząca Zespołu PBO 2018.

Od wiosny 2015 roku sprawuję mandat radnej osiedla Wilda, w obecnej kadencji jestem przewodniczącą zarządu osiedla. To dla mnie czas bardzo intensywnej pracy społecznej, podejmowania wielu inicjatyw, licznych spotkań, a także trudnej sztuki szukania dobrych rozwiązań w przypadkach sprzecznych potrzeb mieszkańców.

Wiele serca wkładam w działania na rzecz wildeckiej oświaty – na tym polu mnóstwo satysfakcji przynosi mi świetna współpraca w zespole z Haliną Górecką. Wysoki poziom zaspokajania potrzeb remontowych, specjalny fundusz na „wyrównywanie szans” dla każdej szkoły, półkolonie letnie czy przejrzyste zasady dofinansowywania tzw. działań miękkich są dla nas powodem do dumy i zachętą do dalszego rozwoju.

Cenię sobie również rozwiązania systemowe, dlatego mocno zaangażowałam się w upowszechnienie i konsultacje koncepcji uspokojenia ruchu na Wildzie. Przed nami kolejne ważne zadanie – wdrożenie strefy płatnego parkowania. Mam zamiar dopilnować, żeby zostało to przeprowadzone rzetelnie i przy szerokiej akcji informacyjnej.

Obok obowiązków wynikających z przewodniczenia zarządowi osiedla kontynuuję również proste działania w terenie: wieszanie plakatów, roznoszenie gazetek czy przygotowywanie jarmarku świątecznego. To zwykle wtedy mam okazję do świetnych rozmów i wymiany myśli z mieszkańcami i miłośnikami naszego osiedla.