Radni

Agnieszka Frąckowiak

Rada Osiedla Wilda
Napisane przez: Rada Osiedla Wilda

Mam 29 lat, z wykształcenia jestem mgr turystyki i rekreacji, zawodowo zajmuje się ekonomią społeczną, jestem wiceprezeską Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS, w którym rozwijam pomoc psychoonkologiczną w Poznaniu. Mieszkam i pracuję na Wildzie. Prowadzę ogólnopolski projekt Akademii Walki z Rakiem w Poznaniu. Jestem członkiem prezydium min. Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych oraz członkiem KDO przy Pełnomocniku Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Biorę aktywny udział w ciekawych projektach min. „Wielkopolska działa razem”, „We love eating”.

Jestem przedstawicielem organizacji pozarządowych nominowanych przez Marszałka Województwa do opiniowania ofert konkursowych ogłaszanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Działam od kilku lat, aby głos III sektora w Poznaniu był bardziej słyszany.

Na co dzień realizuję projekty na rzecz osób przewlekle chorych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Mam za sobą wieloletnie doświadczenia wolontariacie. Zajmowałam się także promowaniem idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego. Przez wiele lat budowałam wolontariat w poznańskich szpitalach, co zbliżyło mnie do problemów osób starszych i przewlekle chorych.

Pasjonuję się promocją zdrowia, psychologią zdrowia, psychosomatyką i zdrowym stylem odżywiania i życia. Do rady osiedla Wilda chciałabym wprowadzić zatem zapał do zdrowego życia! Od kilku lat na Wildzie organizuję dla mieszkańców badania profilaktyczne, bezpłatne poradnictwo dietetyczne i psychologiczne. Organizuję i prowadzę spotkanie edukacyjne z zakresu promocji zdrowia w szkołach w Poznaniu.

Posiadam doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów społecznych, także w partnerstwie z biznesem dlatego chciałbym aktywizować społeczność lokalną poprzez różne ciekawe, zdrowe inicjatywy. Będę starać się o granty, aby realizować ciekawe projekty oraz włączanie Wildy w godne uwagi międzynarodowe kampanie służące społeczności lokalnej.

Czym jest dla mnie WILDA jako WYGODNA PRZESTRZEŃ?

To Wilda bardziej czysta, z zadbanymi chodnikami. Wilda bardziej zielona i bezpieczniejsza wieczorami. To Wilda także osób starszych, które nadal żyją wśród innych ludzi w dzielnicy i są aktywni społecznie. To Wilda, w której rodziny potrzebujące pomocy wiedzą gdzie się po nią zgłosić, gdzie dzieci są zaopiekowane i radosne, bo mają alternatywę na spędzanie czasu wolnego.

Moim priorytetem będzie na pewno uporządkowanie ulic, remont nierównych chodników i krawężników, polepszenie bezpieczeństwa w dzielnicy oraz działania służące środowiskom potrzebującym wsparcia min. aktywizacja osób starszych, inicjowanie i rozwijanie pomocy socjoterapeutycznych dla młodzieży Wildy oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Uważam, że Wilda ma potencjał dlatego jestem gotowa i otwarta na aktywne i DOBRE działanie. Mam dużo energii i chęci do ZMIENIENIA TEGO CO MOŻNA ZMIENIAĆ NA LEPSZE.